Yetki Belgelerimiz

Yetki Belgelerimiz

Yetki Belgeleri Değişimi İlgili Yatırımcı Bilgi Notu

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Kurumumuzun "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmesi sebebiyle, Yetki Belgelerimiz Yenilenmiş olup ,mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca verilmiş olan Şirketimizin önceki yetki belgeleri yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2015 tarih ve 17 sayılı toplantısında verilen karar gereği iptal edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2018 tarih ve E.3740 sayılı yazıları ile feragat talebimiz olumlu karşılanarak kaldıraçlı alım satım işlemlerinde portföy aracılığı faaliyet iznimiz iptal edilmiştir

Yetki Belgelerimiz | Yetki Belgelerimiz